Dosen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari memiliki pengajar yang ahli dan kompeten di bidangnya. dengan ditunjang pengajar yang sudah menempuh pendidikan S3 dan guru besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan mampu mewujudkan lulusan yang unggul dalam ilmu Ekonomi Islam, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Syariat Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari memiliki 41 pengajar tetap, yaitu sebagai berikut:

 1. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA.
 2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.
 3. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI.
 4. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.
 5. Dr. Muhaimin, S. Ag., MA.
 6. Dr. Mahmud Yusuf, MSI.
 7. Dr. H. Sukami, M. Ag.
 8. Zaki Mubarak, Ph.D.
 9. Dra. Hj. Noorwahidah, M. Ag.
 10. Dra. Naimah, MH.
 11. Dra. Faridah, MHI.
 12. H. Badrian, S. Ag., M. Ag.
 13. Hj. Nurwahidah, MHI.
 14. Drs. Nispan Rahmi, M. Ag.
 15. Drs. H. A. Gazali, M. Ag.
 16. Dra. Fithriana Syarqawie, MHI.
 17. Rohana Faridah, SE., MM.
 18. Erissa Nilasari, MP.
 19. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI.
 20. Annisa Sayyid, MSI.
 21. Muhammad Rizali, MH.
 22. Drs. H. M. Amin, MA.
 23. Yulia Hafizah. MEI.
 24. H. Abdul Gafur. MA.
 25. Lutpi Sahal, SHI., MSI.
 26. Ilham Akbar, SH., M. Kn.
 27. Pati Matu Jahra, S. Ag., MSI.
 28. Ansharullah, S. Ag., M. Fil. I.
 29. Hariyanto, SE., MM.
 30. Hj. Zulpa Makiah, M. Ag.
 31. Atika Zahra Maulida, S. H. I., M. S. I.
 32. Dessy Maulina, SE., ME.
 33. Difi Dahliana, SEI., MEI.
 34. Elida Mahriani, SEI., MM
 35. Faqih El Wafa, SHI., MSI
 36. Muhammad Hikam, Lc., M. A. Ek.
 37. Muhammad Noval, SEI, M.Si.
 38. Rimayanti, SE., MM.
 39. Sri Winarsih, SE., MM
 40. Yusuf Asyahri, SE., M.E.
 41. Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy.